De gemeenteraad

 • Hoe werkt de gemeenteraad?

  De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

 • Samenstelling

  De gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden, verdeeld over 7 raadsfracties.

 • Nevenfuncties raadsleden

  pdf, 39kB

  Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen, zijn raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • Agenda

  De raadsvergaderingen vinden plaats op dinsdag op basis van het vergaderschema.

 • Rekenkamer

  De rekenkamer onderzoekt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en het beleid van een gemeente.

 • Regelgeving

  Bekijk de verordeningen, registers en gedragscodes die betrekking hebben op de gemeenteraad, raadscommissies en rekenkamer.

 • Aangenomen moties

  Een overzicht van de aangenomen moties vanaf maart 2010.

 • Schriftelijke vragen

  Hier vindt u schriftelijke vragen die door de leden van de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld. Zodra de antwoorden beschikbaar zijn, worden die aan de vraag toegevoegd.