Overzicht (neven)functies raadsleden

Afbeelding 1


 

Lijst functies raadsleden 2018 – 2022

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet wordt onderstaand aangegeven welke andere functies, dan het raadslidmaatschap, door de leden van de raad worden vervuld,

De raadsleden:

Progressief Westerveld
1. De heer M. van de Kasteelen: functies:
overige functies:
a. GroenLinks Provinciaal bestuur - penningmeester (onbezoldigd)
b. GroenLinks werkgroep Internationale Samenwerking – voorzitter (onbezoldigd)
c. GroenLinks lid delegatie Europese groene partij (onbezoldigd)
d. Nederlandse vereniging voor de Verenigde Naties – penningmeester (onbezoldigd)
e. werkgroep 75 jaar Verenigde Naties (onbezoldigd)

2. De heer W. Beets: functies:
a. agrarisch ondernemer (bezoldigd)
overige functies: geen

3. De heer J.N. de la Mar: functies: geen

Duurzaam Sterk Westerveld
1. Mevrouw G. Kiers: functies:
a. communicatiebureau Geke Kiers (bezoldigd)
overige functies:
b. commissielid Samen op de duofiets (onbezoldigd)
c. voorzitter Beheercommissie Hunehuis (onbezoldigd)

2. De heer A.K. Schoenmaker: functies:
a. directeur/eigenaar Retrospect boekproductions (bezoldigd)
b. directeur/eigenaar Alsi Aloetraining (bezoldigd)
overige functies:
c. voorzitter tennisvereniging Diever (onbezoldigd)
d. voorzitter Stichting Dingspilhuus (onbezoldigd)

3. De heer K. Molenkamp: functies
a. Docent R.S.G. Tromp Meesters (bezoldigd)
overige functies:
b. IJsclub Nooitgedacht (voorzitter/secretaris) (onbezoldigd)
c. Historische Vereniging Havelte e.o. (voorzitter/secretaris) (onbezoldigd)
d. Hengelsportvereniging HENO (bestuurslid) (onbezoldigd)
e. Vereniging Maastrichts Aardewerk (kilometervergoeding)
f. Voorzitter MR/PMR R.S.G. Tromp Meesters (onbezoldigd)
g. Eigenaar museum Maastrichts Aardewerk (woonadres) (bij bezoek wordt entree geheven)

VVD
1. Mevrouw R. Masselink-den Hollander: functies:
a. dierenarts (bezoldigd)
b. directeur groot aandeelhouder Kinderopvang Kaka bv (bezoldigd)
c. directeur groot aandeelhouder Kinderopvang Kaka Noord bv (bezoldigd)
d. secretaris van de DACTARI dierenartscoöperatie (bezoldigd)
overige functies:
f. secretaris club van 100 Drenthe (onbezoldigd)
g. voorzitter dierenartsverbond Drenthe (onbezoldigd)
h. sponsorcommissie Volleybalvereniging DOK Dwingeloo (onbezoldigd)

2. De heer J.P. Slootweg: functies:
a. eigenaar/zelfstandige Ensio grafisch bureau (bezoldigd)
b. reservist Koninklijke Luchtmacht (bezoldigd)
c. Kiers Uitvaart te Frederiksoord (bezoldigd)
overige functies:
d. voorzitter Plaatselijk Belang Dieverbrug (onbezoldigd)
e. bestuurslid Ondernemersvereniging Diever (onbezoldigd)

3. Mevrouw C.N.G. Starke: functies:
a. zzp’er opticiën: bezoldigd
overige functies:
b. lid van de ledenraad van de Rabobank (onkostenvergoeding per vergadering)
c. examinator contactlensspecialist (onkostenvergoeding per examen)

Gemeentebelangen
1. Mevrouw J. Mones-Kassies: functies:
werkzaam bij zwembad Havelte tot 1 mei 2019: bezoldigd.
overige functies: geen

2. Mevrouw M.W. Mulder-van Eerden: functies:
a. seniormedewerker ondersteuning Doomijn (bezoldigd)
overige functies (onbezoldigd):
a. bestuurslid plaatselijk belang Zorgvlied, Wateren en Oude Willem ( tot maart 2019)
b. kantinecommissie voetbalvereniging Trinitas
c. jeugdcommissie voetbalvereniging Trinitas
d. voorzitter medezeggenschapsraad ‘de Oosterbrink’ te Boijl

3. De heer J.H. Bruursema: functies:
a. Productieleider bij Vossebelt b.v. (bezoldigd)
overige functies (onbezoldigd):
b. tot maart 2019 voorzitter Plaatselijk belang Zorgvlied, Wateren en Oude Willem, daarna aftredend.
c. Jeugdtrainer/leider VV Trinitas
d. Lid werkgroep Tied Zat groenvoorziening (vergoeding)

CDA
1. De heer G.J. Ballast: functies:
a. accountmanager Protective coatings bij Hempel bv te Schiedam (bezoldigd)
overige functies: geen

2. De heer J.A.G. van der Weyde: functies:
a.) gepensioneerd.
Overige functies: bezoldigd
b. eigenaar bedrijf “Recreacon”, advisering, interim- en projectmanagement t.b.v. de leisuresector; verzorging presentatie en optredens.
c. onafhankelijk vertrouwenspersoon voor RCN Nederland en Frankrijk.

PvdA
1. De heer J. Puper: functie:
a. rayonmanager Beaphar NL bv (bezoldigd)

overige functies:
b. Voorzitter v.v. Old Forward Wilhelminaoord (onbezoldigd)
c. lid ledenraad Rabobank (onkostenvergoeding per vergadering)
d. lid Vitaal Wilhelminaoord (onbezoldigd)

2. De heer H.A. Jansen: functie:
a. eigen bedrijf in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, optreden als adviseur bij gemeenten inzake Wmo, onderwijs en andere beleidszaken (niet bij de gemeente Westerveld) (bezoldigd)
overige functies:
b. bestuurder scholingsproject in de Filippijnen (onbezoldigd)

D66
1. Mevrouw A.R. Oosterhuis: functies:
a. scriptie-begeleider / editor (bezoldigd)
overige functies: geen


Versie: 3 maart 2021