Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en het beleid van een gemeente.

  • Rekenkamer Westerveld

    In de nieuwe gemeentewet is vastgelegd dat iedere gemeente vanaf 2006 moet beschikken over een rekenkamerfunctie.

  • Samenstelling rekenkamercommissie

    De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld hebben de handen ineen geslagen met betrekking tot het invullen van de rekenkamerfunctie.

  • Brieven en rapporten

    Hier vindt u brieven en rapporten van de rekenkamercommissie Westerveld.