Samenstelling rekenkamercommissie

De gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld hebben de handen ineen geslagen met betrekking tot het invullen van de rekenkamerfunctie.

De 4 gemeenten hebben elke een eigen rekenkamercommissie, maar bij de invulling daarvan is gekozen voor een personele unie. De samenstelling van de 4 rekenkamercommissies is dus gelijk.

Op 26 april 2016 heeft de gemeenteraad de heer J. Mastwijk benoemd als voorzitter van de rekenkamercommissie Westerveld. Verder bestaat de commissie sinds juli 2019 uit de heer Beerda en de heer Flentge. De leden van de rekenkamercommissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

De secretariële ondersteuning voor de rekenkamercommissie Westerveld wordt verzorgd door de heer W. Spoelstra. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 426 51 515  of wytze.spoelstra@steenwijkerland.nl. Hij verricht deze werkzaamheden ook voor de gemeente Steenwijkerland.