Schriftelijke vragen

Hier vindt u schriftelijke vragen die door de leden van de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld. Zodra de antwoorden beschikbaar zijn, worden die aan de vraag toegevoegd.