2021-06-29 Herbenoeming de heer Beerda als lid van de Rekenkamercommissie

Tijdens de Politieke avond Westerveld van 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Westerveld besloten om de heer Herman Beerda te herbenoemen voor een periode van vier jaar als lid van de rekenkamercommissie. Kort na het besluit legde hij de belofte af. Na de felicitaties (op afstand) in ontvangst genomen te hebben, overhandigde burgemeester Jager de heer Beerda namens de gemeenteraad een bos bloemen (zie foto).

 

Afbeelding 1