Vergaderdata en -stukken inzien

U kunt de vergaderdata en vergaderstukken inzien via een website of via een app.

Via de website

Via de website van iBabs kunt u de vergaderingen en vergaderstukken bekijken.

Via de app

Met de app iBabs Pro kunt u op uw tablet de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies volgen.

U logt in op de iBabs-app met de volgende gegevens:

Site: westerveld
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Inloggen op iBabs om stukken van raadsvergaderingen in te zien