Kennisgeving anterieure overeenkomst grondexploitatie woningbouwproject Poolweg Dwingeloo

Ter inzage vanaf 28 december 2020 tot en met 8 februari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 15 december 2020 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten met Vos & Van Eden Holding B.V. De overeenkomst is gericht op de sloop van de manege en het realiseren van zestien woningen aan Poolweg in Dwingeloo. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 28 december 2020 tot 8 februari 2021. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever. In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk de zakelijke beschrijving op afspraak in te zien.