Kennisgeving anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Vanaf 23 februari 2022 tot en met 6 april 2022 ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij per 8 februari 2022 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten met de verzoekers. De overeenkomst is gericht op het herontwikkelen van de percelen aan Midden 153-153a-155 te Wapserveen naar een woonbestemming waarbij sprake is van 4 woningen: 3 bestaande panden met een woonbestemming, 1 nieuwe woning (ruimte voor ruimte) en een nieuwe bedrijfswoning.

Inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 23 februari 2022. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen indien van toepassing.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.