Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplan Honingvlaken 10 Dwingeloo

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Honingvlaken 10 in Dwingeloo. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHHoningvlakn10-0001 voorziet in de herontwikkeling van een tuincentrum in woningbouw ten behoeve van de realisatie van vijf woningen. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 21 december 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Honingvlaken 10 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHHoningvlakn10-0001.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 21 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan vanaf 21 december 2023 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-021642 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.