Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening, Vlakendijk 2 Dwingeloo

Vanaf 30 maart 2023 tot en met 10 mei 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Vlakendijk 2 in Dwingeloo. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om in procedure te worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZVlakendk2DWG-0001 en voorziet in de herbouw van een woning met schuur, functieverandering en restauratie van de bestaande woning in recreatiewoning en herstel landgoed Rostwijck. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 30 maart 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 30 maart 2023 tot en met 10 mei 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad, Postbus 50, 7970 AB Havelte.  Graag het zaaknummer 2022-215981 vermelden. Voor een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.