Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 76 Wittelte

Vanaf 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Rijksweg 76 in Wittelte. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om in procedure te worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZRijksweg76-0001 en voorziet in het wijzigen van de bestemming van kwekerij naar bedrijf. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 6 april 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-004580 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.