Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Natuurcamping De Olde Bârgen Dwingeloo

Vanaf 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor recreatieterrein De Olde Bârgen aan Oude Hoogeveensedijk 1 in Dwingeloo.  Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZOldeBargenDW-0001 is opgesteld om 8 recreatieverblijven (zogenaamde sterrenwoningen) op het terrein mogelijk te maken. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Ter inzage

Vanaf  24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inspraak

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 205970 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521