Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Brink 14 Vledder

Vanaf 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWBrink14V-0001 willen verlenen voor het aanleggen van parkeerplaatsen aan de voor-en achterzijde van hotel Brinkzicht aan Brink 14 en de aanleg van een uitrit aan de achterzijde van het hotel, aansluitend op 't Steegien. 

Inzage

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan vanaf 23 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 23 februari 2023 de stukken digitaal te bekijken. 

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 22 februari 2023 tot en met 5 april 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 273851 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.