Ontwerp- omgevingsvergunning uitgebreid Eursingerlaan 3 in Havelte

Vanaf 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning willen verlenen voor de verbouw en restauratie van een monumentale woonboerderij aan de Eursingerlaan 3 in  Havelte (zaaknummer 324115). De ontwerp-omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten : “bouw en wijzigen monument”.  De ontwerp-omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage. U kunt een afspraak maken via 14 0521. Op verzoek kunnen de betreffende stukken ook gemaild worden.

Zienswijze

Vanaf 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 kan een ieder schriftelijke of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 324115 vermelden.

Contact

Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer 14 0521.