Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreid Linthorst Homanstraat 14 Wilhelminaoord

Vanaf 22 maart 2023 tot en met 2 mei 2023 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning willen verlenen voor een aanvraag gebruiksvergunning brandveilig gebruik (zaaknummer 334562) voor de Kinderopvang KaKa B.V. in het gebouw aan de Linthorst Homanstraat 14 in Wilhelminaoord. De ontwerp-omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten: “brandveilig gebruik” ligt zes weken ter inzage.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken ligt ter inzage. U kunt een afspraak maken om de stukken in te zien via 14 0521. Op verzoek kunnen de betreffende stukken ook gemaild worden. 

Zienswijze 

Vanaf 22 maart 2023 tot en met 2 mei 2023 kan een zienswijze ingediend worden. Een zienswijze kan verzonden worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte onder vermelding van het zaaknummer. 

Contact

Telefoonnummer 14 0521.