Ontwerp uitwerkingsplan Middenweg 14 Vledder

Vanaf 20 januari 2022 tot en met 2 maart 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 20 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ‘’Middenweg 14 Vledder’’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZMiddenwg14VL-0001. Het uitwerkingsplan voorziet in de herontwikkeling van het recreatieterrein in woningbouw waarbij er vier woningen worden toegevoegd. 

Inzage

In verband met de corona-crisis verzoeken wij u het ontwerp-uitwerkingsplan vanaf 20 januari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 20 januari 2022 tot en met 2 maart 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 295797 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.