Ontwerp wijzigingsplan Bareldsweg 6 Wapse

Vanaf 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 juni 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Bareldsweg 6 Wapse’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPBareldsweg6-0002. Het wijzigingsplan voorziet in een vergroting van het bestemmingsvlak ‘wonen-voormalige boerderijpanden’ bij de woning Bareldsweg 6 in Wapse.

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kan vanaf 29 juni 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-011158 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en  Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521