Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 15 Uffelte

Vanaf 16 februari 2023 en met 29 maart 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 16 februari 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 15 te Uffelte’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFWPDorpsstraat15-0001. Het wijzigingsplan beoogt een extra woning mogelijk te maken bij Dorpsstraat 15 te Uffelte. Dit is gebaseerd op de ‘Ruimte-voor-Ruimte-Regeling’. De extra woning mag volgens deze regeling worden gebouwd omdat agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kan vanaf 16 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 16 februari 2023 en met 29 maart 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-002733 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.