Ontwerp wijzigingsplan Holtien 1 Dwingeloo

Vanaf 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 13 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Holtien 1, Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPHoltien1DGL- 0001. Het wijzigingsplan voorziet in de splitsing van de woonboerderij in twee wooneenheden.  

Inzage

In verband met de corona-crisis verzoeken wij u het ontwerpwijzigingsplan vanaf 13 januari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 316446 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.