Ontwerp wijzigingsplan Hoofdweg 69 Nijensleek

Vanaf 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 30 juni 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Hoofdweg 69 Nijensleek’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.562WPHoofdwg69NSL-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen en vergroten van het agrarisch bouwvlak.  

Inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerp wijzigingsplan vanaf 30 juni 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 329258 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.