Ontwerp wijzigingsplan Hoofdweg 85a Nijensleek

Vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Hoofdweg 85a Nijensleek” met planidentificatie NL.IMRO.1701.562WPHoofdwg85aNSL-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van een kwekerijbestemming in een woonbestemming.  

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerp-wijzigingsplan vanaf 15 oktober 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 284546 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.