Ontwerp wijzigingsplan Leemweg 1 in Wapse

Vanaf 2 februari 2023 en met 15 maart 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 2 februari 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Leemweg 1 Wapse’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLeemweg1-0002. Het wijzigingsplan vergroot het bestemmingsvlak ‘Wonen’ bij de woning Leemweg 1 te Wapse.

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kan vanaf 2 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-000615 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521