Ontwerp wijzigingsplan Lhee 5 Dwingeloo

Vanaf 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 juni 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhee5DGL-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch opsplitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden.

Ter inzage

Van 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ter inzage

Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 224417 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.