Ontwerp wijzigingsplan Lheebroek 21 Dwingeloo

Vanaf 3 juni 2012 tot en met 14 juli 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 3 juni 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘’Lheebroek 21 Dwingeloo’’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroek21DGL-0002 Het wijzigingsplan voorziet in de splitsing van de woonboerderij in drie woningen. 

Inzage

In verband met de corona-crisis verzoeken wij u het ontwerp-wijzigingsplan vanaf 3 juni 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 266285 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Custer Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521