Ontwerp wijzigingsplan Nieuwbouw Vaartweg noordzijde Wilhelminaoord (vijverbosje)

Vanaf 6 december 2023 en met 17 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 6 december 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Nieuwbouw Vaartweg noordzijde Wilhelminaoord (vijverbosje).” met planidentificatie NL.IMRO.1701.560WPVaartweg5erWD-0001. Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van zes woningen (twee onder één kap) aan de Vaartweg in Wilhelminaoord.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan kan vanaf 6 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken

Digitaal

Het ontwerpwijzigingsplan is te zien op op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 6 december 2023 en met 17 januari 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-011286 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.