Ontwerp wijzigingsplan Nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord

Vanaf 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan “Nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg noord” met planidentificatie NL.IMRO.1701.572WPHooiwegNoord-0001. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de nieuwbouw van 8 koloniewoningen aan Hooiweg Noord in Wilhelminaoord.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerp wijzigingsplan vanaf 27 mei 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. 

Digitaal

Het ontwerpwijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 27 mei2021  tot en met 7 juli 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 288406 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.