Ontwerp wijzigingsplan Rijksweg 22 Dieverbrug

Vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 24 mei 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Rijksweg 22 Dieverbrug” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPRijksweg22DVB-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming: 'wonen-voormalig boerderijpand'.

Ter inzage

Vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de ter inzage termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 218859 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.