Ontwerp wijzigingsplan Stroovledder 11 Dwingeloo

Vanaf 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 het ontwerp- wijzigingsplan Stroovledder 11 in Dwingeloo met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPStroovledder-0001 voor een ieder ter inzage ligt. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische splitsing van de woonboerderij in twee woningen.

Inzage

In verband met corona is het alleen mogelijk het ontwerpplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpwijzigingsplan vanaf 30 juli 2020 digitaal bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 271293 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.