Ontwerp wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever

Vanaf 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 12 mei 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan Ten Darperweg 2 Diever, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenDarperweg2-0001. Het plan voorziet in een wijziging van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. U kunt het ontwerp wijzigingsplan vanaf 12 mei 2022 digitaal bekijken.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 327847 vermelden.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.