Ontwerp wijzigingsplan Ten Have 6 Wapse

Vanaf 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 26 juli voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplanplan “Ten Have 6 Wapse” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTenHave6Wapse-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van ‘Agrarisch – 1’ naar ‘Bedrijf’.

Ter inzage

Van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het onwerp wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ter inzage

Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 221577 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.