Ontwerp wijzigingsplan Westeinde 17-17a Dwingeloo

Vanaf 15 december 2022 t/m 26 januari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 december 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Wijzigingsplan Westeinde 17/17a” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPWesteinde17Dw-0002. Dit wijzigingsplan ziet toe op de planlogische splitsing van de woonboerderij in twee woningen. 

Inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan kan op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 15 december 2022 het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 15 december 2022 tot en met 26 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 328202 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.