Ontwerp wijzigingsplan camping Meistershof Lheebroek 33 Dwingeloo

Vanaf 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Camping Meistershof, Lheebroek 33 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroekDGL-0002. Richting de toekomst wil de camping zich verder specialiseren als kleinschalig en duurzaam recreatiepark. In de nieuwe situatie zijn er geen vaste plaatsen en groepsaccommodaties meer. De nadruk komt daarbij te liggen op campers, een toeristisch kampeerveld en een aantal bijzondere huuraccommodaties. Dit wijzigingsplan biedt ruimte hiervoor.  

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerp-wijzigingsplan vanaf 27 januari 2022 te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 313242 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.