Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 14-16 Havelte

Vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 december 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 14-16 ” met planidentificatie NL.IMRO.1701.564PHZDorpstr1416-0001. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een horecabestemming en de wijziging van een manegebestemming in een woonbestemming.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 29 december 2022 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 29 december 2022 het ontwerpplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 336912 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.