Ontwerpbestemmingsplan Leggeloo 33-33a

Vanaf 19 augustus 2021 tot en met 29 september 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 19 augustus 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Leggeloo 33/33a” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo33-0003. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een splitsing van de boerderij in twee wooneenheden en de realisatie van een compensatiewoning op het adres Leggeloo 33 in het kader van ruimte voor ruimte.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 19 augustus 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 19 augustus 2021 tot en met 29 september 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 301015 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.