Ontwerpbestemmingsplan Leggeloo 5 Dwingeloo

Vanaf 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 6 juli 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Leggeloo 5 Dwingeloo’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo5-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Daarnaast wordt het voormalige boerderijpand, een rijksmonument, gesplitst in twee woningen.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan kan vanaf 6 juli 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u om het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerp bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-008894 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521