Ontwerpbestemmingsplan Lokweg 5 Havelte

Vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 6 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Lokweg 5' met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000582-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een compensatiewoning via de Ruimte voor Ruimte regeling.

Ter inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 6 mei 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende coronamaatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 292579 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.