Ontwerpbestemmingsplan Microwonen Kalterbroeken

Vanaf 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 6 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Microwonen Kalterbroeken” met planidentificatie NL.IMRO.1701.576PHZMircoKalter-0002.  Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 8 microwoningen in Kalterbroeken te Diever.

Inzage

In verband met de corona-crisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 6 januari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 278959 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.