Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 21 Wapserveen

Vanaf 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Oosteinde 21 Wapserveen” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZOosteinde21-0002. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de toepassing van de ruimte-voor-ruimte regeling op het perceel met mogelijkheid voor een compensatiewoning.  

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 27 januari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 320798 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521