Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Kleine kernen, woningbouw Zorgvlied

Vanaf 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.PhzKKZorgvlied2009-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.

Het bestemmingsplan voorziet in woningbouw aan de Meester Onsteestraat. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 6 vrijstaande en 6 halfvrijstaande woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar 15.

De eerste fase bestaat uit het realiseren van 9 woningen aan de zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hierbij in eerste instantie om 5 aaneengebouwde woningen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Er mogen ook 9 aaneengebouwde woningen, verdeeld over twee blokken, gebouwd worden.

In de tweede fase gaat het om 6 woningen aan de zijde van het buitengebied, woningtypen vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. Het concrete bouwplan voor fase twee is nog onbekend. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat 6 bouwpercelen uit fase 1 uitgegeven moeten zijn, voordat fase twee mag worden ontwikkeld 

Ter inzage

Van 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018.

Waar

In het gemeentehuis in Diever

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Bij correspondentie graag het zaaknummer 213661 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.