Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven

Vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven” met planidentificatie NL.IMRO.1701.562PHZErvenZuidNS-0001 ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Moersberger Erven in Nijensleek.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 2 juli 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 274684 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.