Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening woningbouw Vledderveen 2021

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening woningbouw Vledderveen 2021” met planidentificatie NL.IMRO.1701.507PHZWngBwVDRVEEN-0001. Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de ontwikkeling van maximaal 21 woningen ten westen van de Jodenweg in Vledderveen.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 juli 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 15 juli tot en met 25 augustus 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 256703 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.