Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp

Vanaf 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 30 april 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “partiële herziening Meerkamp” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000564-0005 met bijbehorende toelichting, regels en verbeelding. Dit bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het uitvoer geven aan de uitspraak van de Raad van State van 18 december 2019 . Hierover het volgende:
Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Havelte” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorzag in een actualisatie (consolidatie) van het bestemmingsplan Havelte. Het gebied Meerkamp (huidige woonwijk en nog te ontwikkelen gebied) maakt deel uit van dit bestemmingsplan. Het resterende (onbebouwde) deel is deels bestemd als “wonen – uit te werken”. Dit betekent dat er nu niet gebouwd kan worden maar dat er eerst nog een nader uitgewerkt plan moet komen. Met betrekking tot deze gronden is beroep ingediend. Op 18 december 2019 heeft de Raad van State einduitspraak gedaan. De beroepen zijn gegrond verklaard. De gemeenteraad moet een nieuw besluit te nemen tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Havelte' met betrekking tot het gebied met de bestemming “wonen - uit te werken', de milieuzone rondom een bedrijf en de geplande 2e ontsluiting. Deze partiële herziening voorziet hierin. Het gebied “wonen-uit te werken” is groter, de milieuzone rondom het bedrijf is groter en de geplande ontsluiting is van de bestemmingsplankaart gehaald.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het bestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en als PDF hieronder te downloaden:

Zienswijze

Vanaf 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 272101 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.