Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Torentjeshoek

Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 december 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Recreatieterrein Torentjeshoek” met planidentificatie NL.IMRO.1701.597PHZRecrTorenhk-0002. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkeling van camping Torentjeshoek, Leeuweriksveldweg 1 te Dwingeloo. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 14 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-022037 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.