Ontwerpbestemmingsplan Rollestraat 35 Wapse

Vanaf 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 24 december 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Rollestraat 35 met planidentificatie NL.IMRO.1701.PHRollestraat35Wap-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming recreatie in de bestemming wonen – voormalige boerderijpanden met een functieaanduiding voor een recreatieappartement. 

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingspan vanaf  24 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 288439 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.