Ontwerpbestemmingsplan Van Helomaweg 25 en 27 Havelte

Vanaf 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 december 2023 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Van Helomaweg 25 en 27 Havelte’’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.546PHZHeloma25en27-0001. Het bestemmingsplan voorziet in het herbestemmen van twee monumentale voormalige boerderijen van agrarisch naar wonen.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 14 december 2023 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal 

Het ontwerpbestemingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-015821 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.