Ontwerpbestemmingsplan Vledder-Vledderweg 35

Vanaf 28 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 januari 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vledder - Vledderweg 35” met planidentificatie NL.IMRO.1701.526PHZVledderwg35-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van de camping op het perceel Vledderweg 35 in Vledder (Hoeve Erica).    

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het vastgestelde bestemmingsplan vanaf  28 januari 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 28 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 273911 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.