Ontwerpbestemmingsplan Vledderveen Bosweg 1 en P.W. Janssenlaan

Vanaf 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 9 september  2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vledderveen-Bosweg 1 en P.W. Janssenlaan” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBosweg1-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte voor ruimte initiatief voor Bosweg 1 waarbij één compensatiewoning aan P.W. Janssenlaan wordt gerealiseerd.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf  9 september 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 311410 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.