Ontwerpbestemmingsplan Vorrelvenen 11 Dwingeloo

Vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 24 november 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vorrelvenen 11 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000587-0001. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zes recreatiewoningen op het perceel De Vorrelvenen 11 te Dwingeloo.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 24 november 2022 het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 321590 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.