Ontwerpbestemmingsplan Wapse, transformatie recreatiepark naar wonen

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 juli 2022  voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wapse, transformatie recreatiepark naar wonen”. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZNwlandWapse-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een transformatie van het recreatiepark Nieuwlande naar wonen. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 28 juli 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 331786 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.